Ingezonden bericht van de vereniging ‘Op weg met de ander’

Anders is niet minder
Minister Schippers neemt binnenkort een besluit of de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) aan alle zwangere vrouwen aangeboden wordt in het kader van bevolkingsonderzoek.
Met deze test wordt vooral het Downsyndroom opgespoord.
Diagnose leidt in meer dan 90 procent van de gevallen tot het afbreken van de zwangerschap. Een besluit tot invoering
van de NIPT is een sterk signaal naar de samenleving dat het leven van mensen met Downsyndroom lager wordt gewaardeerd dan dat van anderen.

De petitie
Velen hebben intussen door het tekenen van een petitie hun
zorg geuit over deze situatie. Zij vinden dat mensen met Downsyndroom welkom zijn in onze samenleving en recht
hebben op een gelijkwaardige positie.

Oproep tot gebed
De initiatiefnemers van de petitie roepen gemeenteleden en
kerken op om de petitie in gebed te brengen. Samen te bidden of er ruimte mag blijven in onze samenleving voor kinderen met Downsyndroom.