Inleveren Paasgroetkaarten

Als gevolg van de maatregelen i.v.m. het coronavirus kunnen de kaarten niet meer in de kerk worden ingeleverd. Wie nog kaarten wil inleveren, kan deze tot en met maandag 23 maart bij mij in de brievenbus doen. Wij hopen dat er zo nog kaarten binnenkomen voor de gedetineerden, die er toch naar uitkijken.

Het adres: Februariplantsoen 12, 3362 CP.