Inschrijving en uitschrijving

Helaas moeten we bij de kerkdiensten nog steeds werken met een inschrijvingssysteem. Het betekent dat maar een beperkt aantal gemeenteleden de diensten fysiek kan bezoeken. Nu kan het zijn dat iemand die zich heeft ingeschreven, bij nader inzien toch niet naar de kerk kan. Of omdat hij of zij zich onvoldoende fit voelt. Dan is het belangrijk dat u zich ook uitschrijft. Waarom? Omdat u dan anderen die net te laat met reserveren waren, in de gelegenheid stelt om zich in te schrijven.
Het blijkt dat de betreurenswaardige uitschrijving vaak pas op een heel laat moment, zaterdagavond na het mailtje, of zelfs op zondagmiddag plaatsvindt. Natuurlijk kan dit op dat moment pas helder worden, maar misschien is dit niet altijd zo…

Ds. G.J. Mink