Inspiratieavond Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Kerken zijn actief in wijken, bieden diensten aan of zetten zich in voor het welzijn van inwoners in Sliedrecht. Ook Stichting Welzijnswerk is elke dag van de week bezig om het welzijn van inwoners te vergroten. Gezien die raakvlakken wil Stichting Welzijnswerk Sliedrecht de samenwerking met de kerken zoeken. Daarom nodigt zij leden en leiding van alle kerken in Sliedrecht uit voor de inspiratieavond ‘Samen omzien naar elkaar in Sliedrecht’, op 9 oktober 2019. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ aan de Middeldiepstraat 6 (hoek Oranjestraat). De bedoeling van de avond is om met elkaar na te denken over thema’s, of activiteiten die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Wilt u ook meedenken en zich aanmelden? Stuur dan een mail aan info@welzijnswerksliedrecht.nl onder vermelding van uw naam, emailadres, geloofsgemeenschap en telefoonnummer. Of bel naar 0184420539 voor het doorgeven van uw aanmelding en gegevens.

Deze bijeenkomst sluit goed aan bij het project ‘Hart voor de Wijk’. Dus: aanmelden!