Inspiratiedagen over twintigers en dertigers in de kerk

In Zuid-Holland worden er twee inspiratiedagen gehouden over “twintigers en dertigers in de kerk”: op 30 mei a.s. in Hendrik Ido Ambacht en op 13 juni in Gouda.
U wordt van harte uitgenodigd om één van deze dagen bij te wonen.
U kunt zich aanmelden vóór 15 mei a.s. via: m.vanden.bogerd@protestantsekerk.nl o.v.v.
‘inspiratiedagen 20/30ers’ plus de locatie die u wilt bezoeken.Voor meer informatie: zie bijgaande folder:

Met vriendelijke groet,
Marjoke van den Bogerd
Office manager Steunpunt Zuidwest PKN
Telefoon: +31 78 677 1806

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam
Servicedesk: +31 30 880 1880
www.protestantsekerk.nl