Interview met Elize Vlot

Interview met Elize Vlot: ‘Spring In springt in’

In de Hervormde Gemeente van Sliedrecht is de Diaconale Werkgroep ‘Spring In’ actief. Wat de naam al zegt: er kan tijdelijk worden ingesprongen bij mensen die hulp nodig hebben. Dat is altijd actueel. Maar zeker in de coronatijd is dit het geval. We spraken voor met Elize Vlot-de Waard. Ze is al twaalf jaar actief als een van de vier coördinatoren van dit gemeentebrede werk.

Wat is de doelstelling van Spring In?
Vanuit ons geloof proberen wij de naastenliefde binnen de christelijke gemeente vorm te geven. Dit doen we door het bezoeken van gemeenteleden. Hiernaast staan we mensen met raad en daad bij. Ook bieden we hun, indien nodig, tijdelijk een veilige en warme plaats aan.

Dat klinkt heel mooi. Kun je dit ook nog wat concreter maken?
Bij de praktische hulpverlening kun je denken aan begeleiding naar huisarts of specialist en/of vervoer naar bijvoorbeeld een arts. Ook kan er gezorgd worden voor begeleiding bij kerkelijke activiteiten. Als het niet echt meer wil en hulp in het directe netwerk is niet of minder voorhanden, helpen we bij post en administratie. Het halen van boodschappen kan zeker in de coronatijd moeilijk zijn; dan kunnen wij inspringen. Ik kan ook nog noemen kleine huis- en tuinklusjes en het verlenen van tijdelijk huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld na ziekenhuisopname. ‘Spring In’ doet overigens ook bezoekwerk aan ouderen en mensen die pas in Sliedrecht zijn komen wonen. Dan vergeet ik nog haast te noemen het maaltijdproject en de gastopvang. Kortom: een heleboel dus.

Voor wie is de praktische hulpverlening bedoeld?
In principe alleen voor leden van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht die tijdelijk hulp nodig hebben en waar de professionele hulp nog niet op korte termijn geregeld of ingezet kan worden. Maar als er een aanvraag van buiten de gemeente komt, proberen wij altijd mee te denken en indien mogelijk door te verwijzen naar andere instanties.

Wie ‘springen in’?
Wij hebben een groot aantal vrijwilligers. Velen zetten zich al jaren in. Gelukkig komen er ook steeds weer nieuwe bij. In 2019 was dit zelfs een grote groep.

Als je hulp nodig hebt in deze coronatijd, met wie en hoe kun je dan contact opnemen?
Het beste is hiervoor een van de coördinatoren te benaderen. Elke kerkelijke wijk heeft er een. Als je niet weet tot welke wijk behoort, neem je gewoon contact met een van de hieronder genoemden op. Die zorgen wel dat het bij de juiste persoon terecht komt.
Wijk 1 en 2: Wijnie van Kempen, 0184 773501 of Elize Vlot, 0184 411180;
Wijk 3 en 4: Maja de Bruin, 0184 411388 of Willy de Jong, 0184 418253.
Via de mail zijn we ook te bereiken: springin@hervormdsliedrecht.nl.

Kun je nog nieuwe vrijwilligers gebruiken?
Ja, er zijn momenteel vrijwilligers nodig die tijdelijk huishoudelijke hulp willen verlenen. Contact gegevens staan hierboven.