Interview met Gert de Bruin

Interview met Gert de Bruin: Opvolger ds. J.W. Sparreboom

‘Is er al een opvolger van ds. Sparreboom?’ Zo was al snel na zijn vertrek in april van dit jaar te horen. Nu kan natuurlijk niet zomaar een blik predikanten worden opengetrokken. Er is een predikantentekort in de Protestantse Kerk. En het vraagt grote zorgvuldigheid om die predikant te vinden die goed past in onze gemeente. Een dominee van wie we geloven dat de Heer hem in Sliedrecht in Zijn dienst wil gebruiken. Om die reden werken we met een ‘beroepingscommissie’. Die wordt samengesteld door de wijkkerkenraad die een predikantsvacature kent. Dit is dan ook niet alleen de werkwijze van wijk 2. Het geldt ook voor wijk 4, die na het vertrek van ds. Van der Veen vacant is. Hetzelfde zal straks het geval zijn bij wijk 3, waar ds. Den Boer op 24 januari naar Goedereede vertrekt. We hadden een kort gesprek met Gert de Bruin, voorzitter van de beroepingscommissie van wijk 2.

Hoe staat het ervoor?
Het pad dat we insloegen na de vakantie is helaas niet uitgelopen op een positief resultaat. Er werd door de benaderde kandidaten geen beroep in overweging genomen. Na een dergelijke teleurstelling moet je als beroepingscommissie toch de draad weer oppakken. En dat is gebeurd. Na luisteren en kijken naar mogelijke kandidaten in de door hen geleide diensten via Livestream en zoveel mogelijk informatie verzamelen, kwamen we via stemming uit op twee mogelijke kandidaten, die we in een afgesproken volgorde hebben benaderd. Daarbij gaf één van hen aan niet weg te willen uit zijn huidige gemeente om een aantal zowel zakelijke als persoonlijke redenen en derhalve geen beroep in overweging te willen nemen.

En met de andere kandidaat?
Met de andere kandidaat kwamen we een stapje verder. Hem hebben we ons informatiepakket toegestuurd. Hiermee probeer je een zo compleet mogelijk beeld van onze Hervormde Gemeente te geven. Het pakket bestaat uit een presentatie van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, de profielschets van de nieuwe predikant, een taakomschrijving nieuwe predikant, Beleidsplan wijkkerkenraden 1 en 2, de Wegwijzer 2020-2021 en diverse uitgaven van het Kerkblad. Hierna zijn we met wederzijdse instemming een informeel traject ingegaan. Inmiddels is er ook een eerste kennismakingsgesprek geweest met drie leden van de commissie. Een positieve ontwikkeling dus. Wel moeten we voor het vervolgtraject nog enig geduld opbrengen
tot begin volgend jaar. Dit in verband met door de betreffende predikant gedane toezeggingen aan de eigen gemeente.

Wordt hij de opvolger van ds. Sparreboom?
In onze laatste vergadering van 7 december hebben we besloten de kennismaking voort
te zetten. In het nieuwe jaar zetten we vervolgstappen. Dan gaan we, denk ik, over naar
het formele traject. Hierin is een pastoriegesprek met de predikant en zijn vrouw ingepland. Daarna zouden we als beroepingscommissie tot een advies aan de kerkenraad kunnen komen. Of deze kandidaat de opvolger van ds. Sparreboom wordt, kan ik natuurlijk nog niet zeggen. In ieder geval hebben we er vertrouwen in dat de Here God ons het spoor wijst naar onze nieuwe herder en leraar. Bidt u met ons mee? Dat is echt nodig.