Intratuin

Evangelisatie-/OpenDeur-commissie

Intratuin
Zaterdag 24 maart mogen we weer de blijde boodschap uitdelen in de kassen van Intratuin. Inmiddels is het een traditie geworden om op de zaterdag voor de Stille Week hier present te zijn met de boodschap van hoop. Ook ondersteunen we de medewerkers die in Intratuin staan met een gebedsgroep; we bidden om vrijmoedigheid en openheid voor het Evangelie. Het is mooi om zo een dag apart te zetten in de lijdenstijd voor Hem, onze Heer en Heiland. Om samen te bidden en uit te delen van Zijn genade. Omdat niet iedereen een hele dag in de gelegenheid is, hebben we de dag ingedeeld in blokken van één uur. U/jij kunt zich/je opgeven voor één of meerdere uren bij: Frans Willemsen, 0184 415506, f.m.willemsen@filternet.nl.
We rekenen op jullie voorbede en medewerking.