Invoering nieuwe liedbundels

De Kerkenraden van wijk 1 en 2 hebben, na de gemeenteavond over liturgie, besloten dat vanaf zondag 8 september in de diensten van genoemde wijken ‘Het Nieuwe Liedboek’ en de bundel ‘Hemelhoog’ gebruikt gaan worden .
Het Nieuwe Liedboek is de vervanger van het Liedboek 1973 dat tot nu toe wordt gebruikt en onlangs uit productie is genomen. Naast de 150 bekende psalmen kent dit in 2013 verschenen liedboek een aantal nieuw gecomponeerde psalmen en 866 andere liederen. Ruim 270 liederen daarvan zijn afkomstig uit het huidige liedboek, soms in wat gewijzigde vorm. De andere liederen zijn zeer gevarieerd, verschillend in muziekstijl en inhoud, en vertegenwoordigen de diverse wijzen van geloofsbeleving binnen de kerk.
De liedbundel Hemelhoog bevat 739 nieuwe en bekende liederen voor de kerk van nu. Hemelhoog is een aanvulling op Het Nieuwe Liedboek en de opvolger van de Evangelische Liedbundel. De breed opgezette bundel is een verzameling van liederen uit de protestantse en evangelische traditie. In Hemelhoog vindt u christelijke liederen uit diverse bronnen en van diverse schrijvers, zoals opwekkingsliederen, muziek van Sela, Psalmen van Nu, Johan de Heer en Taizé.
Met beide bundels hebben we een schat aan mooie traditionele en hedendaagse liederen voor de gemeentezang binnen handbereik. We zijn er als gemeente al een klein beetje mee bekend geraakt, omdat de afgelopen jaren met enige regelmaat een lied uit deze bundels werd gezongen. In de diensten zal bij uitzondering, bijvoorbeeld speciale diensten, worden afgeweken van genoemde bundels.
Als thuisluisteraar kunt u tijdens speciale diensten gebruik maken van een digitale of papieren versie van liederen, die gezongen worden en niet te vinden zijn in het huidige liedboek of in de na 8 september ingevoerde bundels. Dit geldt alleen voor diensten waarin meerdere van dit soort liederen wordt gezongen. Indien u hier gebruik van wenst te maken, wilt u dit dan via de mail of schriftelijk laten weten aan de Commissie Invoering Nieuwe Liedbundels (CINL), mail naar gijsdewaard@zonnet.nl of schrijf naar
CINL, Gijs de Waard, Middeldiepstraat 85, 3361 VR Sliedrecht.
Ook voor op- en/of aanmerkingen kunt u zich wenden tot bovengenoemd adres.

Namens de Kerkenraden wijk 1 en 2 en
de Commissie Invoering Nieuwe Liedbundels,
Rebecca Heijkoop-Verlek, Frits van der Kooij,
Mees v.d. Graaf en Gijs de Waard.