Israël concert

Een commissie van de Chr. Geref. Kerken Sliedrecht Beth-El en Eben-Haëzer organiseert een Israël concert op D.V. zaterdag 2 december. Dit vanwege het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Inmiddels is de situatie in Israël compleet veranderd. Sinds de inval van Hamas en de uitbrekende oorlog worden er veel slachtoffers naar het Shaare Zedek ziekenhuis gebracht. Dit ziekenhuis is pro-life en verleent hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht nationaliteit, religie of ras. Hierdoor krijgt het ziekenhuis weinig tot geen overheidssteun en is het afhankelijk van giften. Ze vragen uw steun en gebed. Aan het concert wordt medewerking verleend door het Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk. De beide zondagsscholen van de kerken zullen gezamenlijk een Israëlisch lied ten gehore brengen. Verdere medewerking: Muziekgroep Sliedrecht, organist Arie van der Vlist. Ds. H. Peet verzorgt de meditatie.
Het concert wordt gehouden in de Chr. Geref. Kerk Beth-El aan de Kerkbuurt. De kerk is open vanaf 18.45 uur en de aanvang is 19.15 uur. De toegang is gratis. Tijdens het concert wordt een collecte gehouden die 100% voor het Shaare Zedek Ziekenhuis bestemd is.