Israëlavond

De Werkgroep Vorming en Toerusting van de Gereformeerde Kerk en de Werkgroep Kerk en Israël Sliedrecht organiseren een Israëlavond. Op D.V. donderdag 12 mei hoopt ds. Piet van Midden, voorzitter van het overlegorgaan Joden en Christenen, in de Voorhof (Gereformeerde Kerk Oranjestraat-hoek Middeldiepstraat) een lezing te verzorgen onder de titel ‘De toekomstverwachtingen in het Oude Testament’.
Als je spreekt van het Oude Testament, veronderstel je ook een Nieuw Testament. Als je Hebreeuwse Bijbel zegt, kun je die ook los denken van het Evangelie. De Joodse traditie spreekt van Wet, Profeten en Geschriften. Dat betekent dat je dezelfde tekst dus op totaal verschillende manieren kunt lezen. Dat zullen we op 12 mei inderdaad merken. En nog iets: er wordt gesproken over ‘toekomstverwachtingen’, in het meervoud. Er bestaan heel verschillende ideeën over wat je met ‘toekomst’ zou kunnen omschrijven. Abraham geloofde echt niet in een hemel na zijn dood, maar wél hoopte hij op een vorm van ‘toekomst’. Bij Job ziet het beeld er weer heel anders uit. En in de Psalmen opnieuw anders. We hoeven ons dus niet te vervelen.
Voor geïnteresseerden wordt een hand-out gemaakt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.
Van harte aanbevolen. De toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor een passende bestemming. Ook is er een tafel met Israëlproducten.