Israëlavond

De Werkgroep Kerk en Israël heeft een Israëlavond georganiseerd. Op D.V. donderdag 13 oktober  zal ds. P.D. Teeuw, predikant in de Hervormde Gemeente Sliedrecht, in het CJMV-gebouw een lezing houden onder de titel ‘Gaat er voor Israël iets bijzonders gebeuren….?’. Over Israël wordt soms heel verschillend gedacht. Ook onder christenen. De meest spannende vraag is: staan er nog beloften in de Bijbel voor het concrete Israël van vandaag? En zo ja, om welke beloften gaat het dan? Wat kunnen we verwachten? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Vanuit de Bijbel zal de inleider enkelen lijnen trekken.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.
Van harte aanbevolen. De toegang is gratis. Na afloop wordt gecollecteerd voor een passende bestemming.