Israëlavond

De Werkgroep Kerk en Israël Sliedrecht organiseert een Israëlavond op D.V. donderdag 30 maart  in de Maranatha Kerk. De werkgroep heeft  drs. Kees de Vreugd uitgenodigd.
De inleider is verbonden aan Christenen voor Israël en o.a. eindredacteur van het blad Israël en de Kerk. Hij studeerde theologie in Utrecht en Jeruzalem en werkte in Israël van 2004 tot 2007. Hij zal een inleiding houden over ‘De Messias in het Oude Testament’.
Het Oude Testament is vol van de verwachting van de Messias, bij de profeten, maar ook
in de psalmen en de boeken van Mozes. Maar wat staat er dan en over wie gaat het?
Christenen herkennen in Jezus de in het O.T. beloofde Messias. De meeste Joden verwachten de komst van de Messias nog. Hoe gaan we daar mee om en wat zeggen de Joden die Jezus als Messias hebben leren kennen? De inleider wil graag zijn visie met
ons delen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De werkgroep hoopt op veel belangstellenden. De toegang is gratis. Na afloop wordt
gecollecteerd voor de stichting Zichron Menachim, die zich inzet voor praktische en emotionele hulp aan ernstig zieke kinderen en hun families uit alle milieus in heel Israël. Ook is er die avond een tafel met Israëlproducten.