Israëlzondag 7 oktober 2018

Volgende week zondag 7 oktober is het Israëlzondag. In de prediking en in de liturgie zullen we in het bijzonder bij onze opgeefbare verbondenheid met het volk Israël stilstaan. Nu wijzen we  alvast op de avonddienst van 7 oktober in de Maranathakerk. Dat zal een bijzondere (zang)dienst zijn met als thema: ‘Jeruzalem’. Samen zullen we prachtige Jeruzalemliederen zingen. Naast Arjan Versluis (orgel en piano) hebben we bijzondere muzikale medewerking van een heuse mannenzanggroep en een vrouwelijke soliste.
Het zou mooi zijn als u mensen uit uw omgeving zou uitnodigen voor deze speciale dienst.