IZB: Gratis zomergezinsboekje voor de vakantie

Drie organisaties, IZB, HGJB en GZB hebben een gratis zomergezinsboekje ontwikkeld.
Ze willen daarmee gezinnen helpen om ook in de vakantieperiode elke dag tijd voor God
te nemen. Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast zijn
er allerlei extra materialen zoals filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de speciale website: www.zomergezinsboekje.nl.

Mensen in de Bijbel die in aanraking komen met een andere cultuur spelen de hoofdrol.
In het boekje zit van maandag tot en met zaterdag een Bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te doen en een puzzel. Daarnaast staan er portretjes in van jonge christenen dichtbij of ver weg die hun verhaal delen. Zo proeven de gezinnen samen iets van andere culturen.
De gratis boekjes zijn te bestellen via de site: zomergezinsboekje.nl. Alleen de verzendkosten moeten worden betaald. Bestel ze snel, zodat ze nog voor de zomervakantie bij de gezinnen kunnen zijn. Het boekje heeft een beperkte oplage, dus op is op. Via de site is ook een digitale versie in te zien en te downloaden.