Jaargesprek

Maandagavond 22 augustus kwam een delegatie uit wijkkerkenraad 2 bij elkaar om samen met ds. Michiel Vastenhout in gesprek te gaan over het door hem geschreven jaarverslag van het afgelopen seizoen.
Het gesprek werd geopend met een gedeelte over Psalm 23, de Heer is mijn Herder, en een gebed om de leiding en kracht van God, onze Vader.
Hierna gingen we met elkaar in gesprek over de punten die in het jaarverslag aan de orde kwamen. Hoewel de start niet vanzelf ging vanwege de coronaperikelen is het tot ieders dankbaarheid gelukt om als gezin Vastenhout een plek te vinden in zowel onze kerkelijke als plaatselijke gemeente.
Vervolgens is er uitgebreid gesproken over de verschillende facetten van het werk van een predikant. We spraken door over Eredienst en liturgie, Pastoraat, Vorming en toerusting en Organisatie en beleid.
Het was voor ons als kerkenraadsleden en voor ds. Michiel Vastenhout een verhelderende avond, waarin we nog dichter bij elkaar mochten komen om de gemeente voor te gaan bij het handen en voeten geven van het evangelie.
In het dankgebed aan het einde van deze inspirerende avond mochten we God danken voor Zijn nabijheid en Zijn zegen te vragen over het werk wat wordt gedaan tot Zijn eer, een zegen voor onze predikant om zijn werk te kunnen uitoefenen, maar ook voor ons als kerkenraadsleden om door te gaan met het werk, waarvoor we zijn geroepen.
Gijs de Waard, scriba wijk 2