Jaarvergadering Verjaardagsfonds

Op woensdag 26 mei 2021 heeft de jaarvergadering van het Verjaardagsfonds plaatsgevonden. Samen met de wijkhoofden, de dames van het Kerkelijk Bureau en een vertegenwoordiging van het College van Kerkrentmeesters zijn de werkzaamheden en de resultaten over 2019 en 2020 besproken. Het totaalbedrag van alle giften was in 2019 € 18.353,81 en in 2020 € 17.110,28. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de corona epidemie. We mochten niet overal naar binnen om de envelopjes op te halen en envelopjes konden ook niet via de collectezak ingeleverd worden. Daarnaast ontvingen we meer bijdragen per bankoverschrijving. Wij zijn u dankbaar voor uw bijdrage. Met deze opbrengst kunnen we een aanzienlijk gedeelte van de jaarlijkse onderhoudskosten aan onze beide kerken betalen. Naast alle gevers gaat onze dank uit naar de wijkhoofden en de medewerkers/vrijwilligers.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gertjan Rietveld en Wijnand Blom