Jaarverslag 2017 zendingscommissie wijken 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1-2
bankrekening: NL25FVLB0226123154
t.n.v. zendingscommissie wijk 1-2
e-mail: zending1-2@outlook.com

Jaarverslag 2017
Het afgelopen jaar was voor de zendingscommissie een bijzonder jaar. Zoals gebruikelijk werden een vijftal goede doelen en Kerk in Actie ondersteund. Ook de ansichtkaarten en postzegels werden weer gesorteerd ter ondersteuning van Kerk in Actie.
Daarnaast wilden we zending wat meer ‘gezicht’ geven. Diverse ideeën passeerden de revue, totdat er een brief binnen kwam van ds. Vogelaar. Hij, met zijn gezin, hadden het voornemen om uitgezonden te worden naar Sulawesi in Indonesie via de GZB. Na gesprekken met de kerkenraden, moderamen, GZB en uiteraard ds. Vogelaar zelf, kwamen we al snel tot de conclusie dat dit de weg was, om zending een concreet ‘gezicht’ in de Gemeente te geven. Via diversen berichten in het Kerkblad en een ‘uitzendingsdienst’ in oktober jl. heeft de zendingscommissie u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden wat de weg was totdat zij uitgezonden werden. Uiteraard zullen we u ook op de hoogte houden hoe het met de fam. Vogelaar gaat tijdens hun verblijf in Sulawesi.
We zijn ook blij verrast hoe gemeenteleden de zendingsactiviteiten ondersteunen d.m.v. collecten, giften e.d. Tevens heeft een aantal commissies hun doelcollecte bestemd voor het zendingswerk zoals die van de huiscatechese, het kinderkerstfeest, de kerstmarkt.
Onderstaand een overzicht van de financiele ondersteuning 2017 en 2016:
Zendingsbussen                                                                             € 6.095,04 € 6.322,52
Collectes                                                                                            € 4.402,31 € 3.856,44
Uitzending fam. Vogelaar via Zendingscommissie          € 2.284,30
Tevens is er door tientallen gemeenteleden, via een automatische incasso van de GZB , een totaalbedrag van € 3.300,- toegezegd voor het jaar 2018 t.b.v. de uitzending van de fam. Vogelaar.
Om de communicatie zo goed mogelijk te kunnen beheren, hebben we een eigen
e-mailadres (zie kop). Voor vragen, informatie e.d. kunt u dit e-mailadres gebruiken.
We hopen dat u het werk van de zendingscommissie wilt blijven ondersteunen met giften en gebed. Dankbaar zijn we dan ook om als zendingscommissie dit werk te mogen doen, maar bovenal danken we onze God voor dit mooie werk in zijn wijngaard.
De zendingscommissie wijk 1-2,
Martine Roeleveld, Karin Versteeg,
Pieter Hofman, Wim van Tuijl