Jan Dekker 25 jaar organist

Afgelopen zondag 17 juni 2018 was het precies 25 jaar geleden dat Jan Dekker organist werd in de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Zaterdag ervoor is er een bos bloemen afgegeven om er toch enigszins een feestelijk tintje aan te geven. In de zondagavonddienst in de Maranathakerk is er even kort bij stil gestaan door ds. Sparreboom. De gemeente begon spontaan te applaudisseren. De reactie van Jan: ‘Ik heb het met liefde gedaan’, is tekenend voor hem. Mooi dat het zo kan en mag. Vanaf deze plaats willen wij als College van Kerkrentmeesters onze felicitaties overbrengen en de wens uitspreken dat Jan nog vele jaren de gemeente mag begeleiden op het orgel. Met elkaar kunnen we de lofzang gaande houden. We wensen Jan Gods onmisbare zegen toe in alles wat komt.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ot van Wingerden