Jeugddiaconie

Op zaterdag 25 mei gaat de Jeugddiaconie weer een maaltijd verzorgen bij het Leger des Heils in Gorinchem. Wil je dienstbaar zijn voor je medemens en ben je ouder dan 14 jaar, dan ben je van harte welkom om met ons mee te gaan. Graag van te voren aanmelden bij Wout van Tilburg, 0614010555. We vertrekken 25 mei om 14.15 uur vanaf het Groenevelt 16 en zijn daar om ongeveer 20.00 uur weer terug. Alvast bedankt namens de bewoners van het Leger des Heils in Gorinchem. Tot later!

Verbouwing fase 1 bij Pro Vita
Afgelopen maart is de CHR op bezoek geweest bij Gabor en Györgyi Viragh bij de jongerenopvang Pro Vita. Zij zetten zich al ruim 20 jaar in voor de opvang en begeleiding van weesjongeren naar zelfstandigheid. Voor een aantal jongeren met een beperking blijft echter opvang noodzakelijk. Er is dus behoefte aan een voorziening voor beschermd wonen. Er zijn nu plannen om een deel van het gebouw te verbouwen. In 14 kamers wordt een kookgelegenheid en een eigen wc en douche aangelegd. Fase 1 is  het boren van gaten door 3 betonnen verdiepingen en de aanleg van water- en afvoerleidingen. Eind mei wordt gestart met de werkzaamheden die ongeveer 10 dagen gaan duren. Het is de bedoeling dat daarna in de kamers de vloeren van de wc en douche worden betegeld.

Of daarna ook direct verder kan worden gewerkt met het installeren van de wc’s en de douches hangt nog af van hun financiële middelen. Ik heb een overzicht gekregen van de geschatte kosten van de benodigde installatiekosten. Omdat de afgelopen jaren er misschien wel 50 à 60 jongere en oudere gemeenteleden een paar dagen hebben gelogeerd in Pro Vita leek het mij goed om dit project in het Kerkblad met u te delen. De CHR gaat hierbij ondersteunen. Wil je meer weten? Pak gewoon de telefoon.