Jezus bidt voor ons

Afgelopen zondagavond werd door ds. Versluis uit Wageningen stil gestaan bij Psalm 121, waarin staat: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan’ en Markus 1: 29-39, waar Jezus in Galilea in het huis van Simon diens schoonmoeder geneest en daarna vele zieken en bezetenen die ze bij hem brachten. De volgende morgen ging hij vroeg weg om tot zijn Vader te bidden. Twee bijzondere stukken uit de Bijbel.
Bidden tot God. Drie korte woordjes, maar ze zeggen eigenlijk alles. Ook Jezus keerde zich tot zijn Hemelse Vader om te vragen om kracht. Deze kracht vroeg Hij niet om mensen te genezen en demonen uit te drijven, maar om ons het ‘Goede Nieuws’ te brengen.
Ook wij weten dat het gebed belangrijk is. We hebben onze God nodig om datgene te doorstaan wat we moeten doorstaan, maar ook om onze vreugde te delen. Toch weten we vaak niet hoe we de woorden moeten vinden en de gelegenheid om ‘stil’ te worden voor God. Jezus gaf ons daarin een voorbeeld. Hij zocht de stilte op. Zelf merk ik ook dat ik niet op de standaard plaatsen in gebed dicht bij mijn Heer kom. Soms op een heideveld, in de bergen, aan zee, of gewoon op de fiets, op weg naar een pastoraal gesprek. Ik leg dan mijn zorgen, verdriet, angst, maar ook vreugde voor Hem neer en merk dan dat het een gesprek wordt tussen God en mij. Na deze gesprekken weet ik vaak wat me te doen staat, of krijg ik kracht voor een moeilijke taak. Hierdoor leer ik ook steeds meer op God te vertrouwen. Het maakt ook dat ik vanuit Zijn Naam de Goede Boodschap bij de mensen kan en mag brengen. En natuurlijk heb ik ook weleens het idee dat God mij niet hoort. Dan lukt het niet om de juiste woorden te vinden, of vergeet ik datgene of degene waar ik juist zo mee bezig wil zijn. Soms zit mijn eigen ego mij in de weg en schaam ik me later voor wat ik verkeerd deed. Wat ik wel geleerd heb, is dat je altijd bij God terug mag komen en dat je mag blijven bidden of Hij je wil bewaren voor fouten en domme dingen. Soms moet je ook achterom kijken om te zien waar Hij je heeft gedragen. Laten we met z’n allen, in navolging van onze Heer Jezus Christus, bidden tot onze Vader in de Hemel, om Zijn steun, voor onze aarde en voor degenen die Zijn genade en hulp nodig hebben. En om de openheid om Zijn ‘Goede Nieuws’ te brengen!
Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer