Johannesevangelie

Zoals bekend zijn er in onze Bijbel vier evangeliën. In de komende diensten nemen we telkens ons uitgangspunt in een gedeelte van dat van Johannes. Heel verrijkend om ons hierop te concentreren. Johannes besteedt (uiteraard) grote aandacht aan het lijden en sterven, evenals aan de opstanding van Christus. Maar liefst de helft van zijn boekje wijdt hij aan gebeurtenissen die in zegge en schrijven één week in Jeruzalem plaatsvonden. Misschien is het mooi in de komende dagen de hoofdstukken 12 tot en met 21 voor jezelf thuis te lezen.