Jongeren en ouderen en de kerk

Jongeren en de kerk
Wat zijn we toch rijk gezegend met een gemeente waartoe zo vele kinderen en jongeren behoren. Dat trof mij toen ik afgelopen zondagmorgen de Grote Kerk rondkeek. Kinderkampers en zeilkampers beleefden in het midden van de gemeente de thematische afsluiting. Wat is dat mooi om te zien en te ervaren.
Onder de indruk was ik onlangs dat, tijdens de catecheseseizoen afsluitende excursie naar het missionaire project ‘Goud van Noord’ in Rotterdam, een aantal jongeren zich spontaan aanmeldde om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Zondagmorgen na de dienst was er een traktatie van de jongeren die deze zomer een werkvakantie in Hongarije gaan ondernemen. Ze moeten geld inzamelen en doen dat morgen, zaterdag, door auto’s te gaan wassen. Mooi om die betrokkenheid te zien.
En dan is er volgende week donderdag nog de ‘geheime kerkdienst’, waarover in de agenda meer, mede georganiseerd door Philip Passchier die in september de marathon gaat lopen in Zuid-Korea met als doel aandacht te vragen voor vervolgde christenen in Noord-Korea en deze broeders en zusters hiermee een hart onder de riem te steken.

Ouderen en de kerk
Ik keek zondagmorgen dus wat rond en zag veel kinderen en jongeren. Maar de laatste tijd valt me op dat het aantal ouderen dat verstek laat gaan niet lijkt af te nemen. Integendeel. Van sommigen is dit goed te begrijpen. Waar voor corona de kerkgang fysiek nog net haalbaar was, is dat nu niet meer of nauwelijks het geval. Twee jaar ouder zijn, is heel wat. Waar corona niet weg is en dag aan dag gewaarschuwd wordt dat ouderen en kwetsbaren erg moeten oppassen, is de durf om je onder veel mensen te begeven afgenomen. Misschien speelt de livestream ook wel een belangrijke rol. Je kunt alles nu thuis goed zien en horen, beter misschien nog wel dan in het kerkgebouw. Maar hoe waar dit allemaal mag zijn voor deze en gene, geldt dat de ‘velen’? Realiseert u zich dat dit voor de kinderen en jongeren niet stimulerend werkt? Ouderen zijn geroepen een voorbeeld te geven!

ds. G.J. Mink