Joods meeleven

Nog een laatste ding viel mij op in het kader van de vliegramp: ‘Twee joodse organisaties, de éen voor hulp aan joodse kinderen in Jaffa en de ander zich bekommerend om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vroeg het Hervormd Werelddiaconaat condoleances over te brengen en meeleven te betuigen aan de nabestaanden van slachtoffers en aan andere door deze ramp getroffen personen.’
Nu we zondag Israëlzondag beleven en volgende week zondag die van het werelddiaconaat is, zouden we in de komende week, tussen deze twee themazondagen in naar aanleiding van Bijlmerramp ons leven kunnen overdenken.
Tot ons heil!