Jubilea ds. Den Hoed

Maandag 2 mei was het een heel bijzondere dag in het leven van dominee en mevrouw Den Hoed, Bonkelaarplein 40, 3363 EL. Op die dag was het precies 60 jaar geleden dat zij elkaar het jawoord gaven. Een dag van dankbaarheid voor Gods trouw in zoveel huwelijksjaren, van blijdschap over het elkaar nog mogen hebben, over felicitaties van familie, vrienden en gemeenteleden. Maar in het terugblikken was daar ongetwijfeld ook de pijn van het gemis, dat met het heengaan van dochter Hilde is ontstaan. Het besef dat naast zoveel ontvangen zegeningen, Gods wegen soms ook zo heel anders kunnen gaan dan onze wegen. Het besef ook dat alleen God ons in tijden van ramp en tegenspoed ‘amen’ kan laten zeggen op Zijn beleid.

Op 10 mei was er nog een tweede jubileum, namelijk dat van zestig jaar predikantschap. Zestig jaar dienaar van het Woord, waarvan bijna veertig jaar als herder en leraar van een gemeente. In al die jaren bogend op een goede gezondheid, energiek, betrokken op het heil van mensen, een dienstknecht van Hem, in wiens dienst hij mocht staan en nog staat.

Onze felicitaties gaan naar u beiden uit, vergezeld van onze wens, dat u nog een goede tijd samen mag hebben, met zicht op een leven dat uitgaat boven alles wat ons aan deze aarde bindt. Het verlangen waarover de dichter van psalm 17 schrijft: “Wanneer ik ontwaak, zal ik verzadigd worden van Uw beeld”.

In de tweede morgendienst van aanstaande zondag hopen we als gemeente kort stil te staan bij deze bijzondere jubilea.