Kampen

Het afgelopen weekend was het stil in Sliedrecht, zeker in de kerk. Maar wat wil je ook als alleen al 170 gemeenteleden op kamp zijn. Zeilkamp en kinderkamp hadden elk 63 deelnemers. Hiernaast was natuurlijk een grote groep leiding mee.
Wat mogen we dankbaar zijn dat dit kan. Wat zal het van betekenis zijn voor kinderen en jongeren. We danken iedereen die dit allemaal mogelijk gemaakt heeft.
Na het gebed en het uitzwaaien bij de Maranatha Kerk vertrokken de deelnemers naar het Brabantse Loon op Zand en het verre Noorden: Friesland.
Het was uitstekend kampweer. Een goede sfeer. Elk van de kampen kreeg ook predikantsbezoek als blijk van meeleven, waardering en om het belang van dit werk te onderstrepen. De morgendienst op 19 juni zal de zogenaamde ‘kampdienst’ zijn waar op het geheel zal worden teruggeblikt.