Kerk en Corona

De Algemene Kerkenraad heeft op advies van werkgroep “Kerk zijn op 1,5 meter afstand” na de persconferentie van 14 december het volgende besloten.

Omdat de landelijke maatregelen niet zijn veranderd continueren wij de huidige protocollen en werkwijzen tot 14 januari 2022, tenzij er andere maatregelen tussentijds nodig zijn.

Ten aanzien van de kinderen rond kerkdiensten hebben wij besloten de Kinderkerk en Zondagsschool vanaf 21 december niet door te laten gaan tot en met 9 januari. De reden daarvan is dat de scholen sluiten vanaf dinsdag 21 december om contacten te verminderen en daarmee besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Kinderkerk en Zondagsschool lijken qua opzet veel op de schoolsituatie.

Omdat oppas en Kindernevendienst gekoppeld zijn aan de (verminderde ) kerkgang kunnen deze wel doorgang vinden.