Kerk en Corona

Vanavond heeft het demissionaire kabinet een strenge lockdown afgekondigd. Het pakket van aangescherpte maatregelen gaat in op zondag 19 december om 5.00 uur en geldt in principe tot 14 januari 2022.

Dit heeft voor ons “kerk-zijn” grote gevolgen.

Het dringend advies is alle religieuze activiteiten digitaal plaats te laten vinden. Als kerkdiensten fysiek worden gehouden kan dat met maximaal 50 personen, exclusief kerkelijke medewerkers.  Alle andere kerkelijke activiteiten kunnen alleen digitaal plaatsvinden. Bij hoge uitzondering en indien noodzakelijk kan de betreffende wijkkerkenraad medewerking verlenen aan fysieke bijeenkomsten.

Voor zondag 19 december gaan de diensten door zoals in het Kerkblad en op de website vermeld. Degenen die plaatsen hebben gereserveerd kunnen daarvan gebruik maken. Vanwege de zorgelijke situatie kunt u daarvan afzien, hiervoor hebben wij alle begrip.

Maandag 20 december komen de Algemene Kerkenraad en de werkgroep “Kerk-zijn op anderhalve meter” weer bijeen om aan de hand van de nieuwe maatregelen en mogelijke adviezen van CIO/PKN te bepalen op welke wijze de diensten voor de komende weken worden gehouden.

Op dinsdag 21 december wordt u daarover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.