Kerk en corona

De landelijke regelgeving rond de coronamaatregelen staat niet stil. Na de extra maatregelen in de weken van 4 tot 18 november zijn we weer in een nieuwe fase aangekomen.

Dit betekent voor onze kerk dat we teruggaan naar de situatie zoals die vermeld werd in het Kerkblad van 16 oktober en is beschreven in de gebruiksprotocollen die toen op de website zijn gepubliceerd en die van 16 oktober tot 4 november zijn uitgevoerd.

In het kort betekent dat:

  • De richtlijnen van het RIVM blijven voor alle activiteiten van kracht. Details voor de uitvoering staan beschreven in de gebruiksprotocollen die te vinden zijn op de website.
  • Aantal bezoekers per kerkdienst blijft 30. Deze moeten vooraf reserveren.
  • De plicht om een mondkapje te dragen na 1 december geldt niet voor de kerk, maar de dringende aanbeveling om dit wel te doen tijdens het zich verplaatsen in de kerk of een gebouw blijft wel bestaan. Voor predikanten of kerkelijk werkers(zangers) voor in de kerk wordt een uitzondering gemaakt.
  • Zingen tijdens de diensten blijft gedaan worden door 4 voorzangers plus evt. de predikant.
  • Kerkelijke activiteiten worden zo veel mogelijk online uitgevoerd.
    Wanneer dit niet kan of wenselijk is (ter beoordeling aan de kerkenraden) kunnen deze wel fysiek doorgaan. Voor personen van 18 jaar en ouder, geldt een maximum binnen zoals dit is aangegeven in de gebruiksprotocollen van de gebouwen, maar nooit meer dan 30.
    Voor jongeren onder de 18 jaar geldt deze regel niet.
  • Bijeenkomsten thuis, met meer dan drie bezoekers, zijn niet mogelijk. Pastorale gesprekken en jeugdwerk wel.

Er wordt landelijk en regionaal nagedacht om de maatregelen eenvoudiger, meer op maat en regionaal afhankelijk van de omstandigheden, te maken. De werkgroep Kerk zijn op 1,5 meter afstand en de Algemene Kerkenraad volgen deze ontwikkelingen op de voet. Er zijn structureel overleggen ingepland om zo snel mogelijk te kunnen reageren en te besluiten bij veranderingen. Houd de website en het Kerkblad daarvoor in het oog.