Kerk en corona

Als gemeente en gemeenteleden hebben wij kennisgenomen van de toespraak van de minister-president Rutte op maandagavond 14 december jl. Ons land is in een tweede lockdown gekomen. Het is duidelijk dat er ter bestrijding van de Covid-19 pandemie ook voor de kerken voor de periode tot 19 januari a.s. extra maatregelen moeten worden genomen.

De PKN (Protestantse Kerk) en het CIO( Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) adviseren de kerkgenootschappen hieraan een bijdrage te leveren. Aanbevolen wordt de kerkdiensten bij voorkeur digitaal uit te zenden en de fysieke, al dan niet bijzondere, kerkdiensten te beperken tot maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).

De Algemene Kerkenraad heeft in overleg met de werkgroep kerkzijn op 1,5 meter afstand, besloten alleen de erediensten en bijzondere diensten te continueren met maximaal het beperkte aantal van 30 bezoekers, conform de regeling beschreven in het gebruiksprotocol. Er is een duidelijke behoefte bij een belangrijk deel van de gemeente om de verbondenheid fysiek in de kerk te ervaren. De huidige regeling biedt ons inziens voldoende veiligheid . Onze kerkgebouwen zijn aantoonbaar veilig door hun grootte en inrichting. Anders dan in maart zijn er nu goede, veilige protocollen. Wanneer deze nauwgezet worden opgevolgd kunnen eigenlijk geen onderlinge besmettingen optreden. Op de naleving zal nog nadrukkelijker dan voorheen nauwlettend worden toegezien.

Naast de erediensten is er een groot aantal andere activiteiten. Een belangrijk deel van die activiteiten werd al niet meer gehouden of wordt online georganiseerd. Binnen de nieuwe richtlijnen zijn geen nieuwe mogelijkheden om fysieke alternatieven te organiseren. In tegenstelling tot de erediensten is daarom besloten om alle andere fysieke activiteiten stil te leggen. Online kunnen wel activiteiten worden georganiseerd. Hierbij moet nadrukkelijk worden voldaan aan de richtlijnen van het RIVM en de gebruiksprotocollen, die door de Algemene Kerkenraad zijn vastgesteld.