Kerk en Corona

Op 23 februari was er weer een persconferentie. Verteld werd hoe het nu gaat met het coronavirus. Veel mensen vinden de lockdown erg zwaar. Het kabinet ziet dat en wil versoepelen waar het kan, ondanks het feit dat de besmettingscijfers zorgelijk blijven. Voorzichtig komt er wat meer lucht tijdens de lockdown vanaf 3 maart tot en met minstens 15 maart2021.

Voor ons kerkzijn betekent dit dat het jeugdwerk voor jongeren tot 18 jaar (clubs, catechisaties), dus kleinere groepen in vaste samenstelling, voorzichtig weer kan worden opgestart. De voorwaarden waaronder de activiteiten plaats kunnen vinden staan in het geactualiseerde gebruiksprotocol Overige bijeenkomsten en vergaderingen. De regelgeving is op dit moment niet altijd eenduidig en sterk aan verandering onderhevig. Voorzichtig en verstandig handelen blijft dus belangrijk.

Het zingen tijdens de dienst door twee voorzangers wordt als schraal ervaren. Deze regel begint te knellen. Om iets meer perspectief te bieden is besloten het aantal voorzangers, met ingang van zondag 28 februari, van twee te verhogen tot vier. Voor de bezoekers betekent dit wel dat de voorste rijen in de kerk niet bezet mogen worden.

Nog onderzocht wordt of in genoemde periode andere activiteiten verantwoord mogelijk kunnen worden gemaakt. Zodra er meer bekend is wordt u nader geïnformeerd.