Kerk en Corona

Gerekend vanaf 4 november geldt er tot en met woensdag 18 november 2020 een verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Afgelopen zondag is in de kerkdiensten door ouderlingen van dienst reeds afgekondigd dat dit geen gevolgen heeft voor de kerkdiensten en ook het jeugdwerk tot 18 jaar gewoon door kan blijven gaan. Dat blijft ongewijzigd. De verzwaring heeft wel consequenties voor andere kerkelijke activiteiten. Het Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft hiervoor op 9 november besloten prioriteit te geven aan activiteiten die uitsluitend betrekking hebben op de geloofsbeoefening. Hierbij gaat het dan in hoofdzaak om de kerkdiensten, catechese en Bijbelstudie. Het aantal personen dat bijeen mag komen betreft maximaal 30. Veelal zal dan beroep moeten worden gedaan op de kerkzalen. Afhankelijk van de grootte van de groep kan ook gebruik worden gemaakt van andere vergaderruimten zoals aangegeven in de gebruiksplannen van onze gemeente. Van groot belang is dat de voorgeschreven regels van afstand etc. worden nageleefd. Vergaderingen in het algemeen mogen uitsluitend digitaal plaatsvinden en er kan dus geen gebruik worden gemaakt van kerkelijke gebouwen. De openstelling van de Grote Kerk in de week van 19.00-19.45 uur wijzigt ook niet. Als de landelijke regelgeving verandert zullen de consequenties daarvan door middel van de website bekend worden gemaakt.