Kerk en coronamaatregelen

Algemene Kerkenraad

Kerk en coronamaatregelen
Maandagavond 8 november heeft het Moderamen van de Algemene Kerkenraad vergaderd over de gevolgen van de coronamaatregelen voor onze kerk. Alles wijst er op dat het kabinet vrijdagavond 12 november tijdens een persconferentie scherpere coronaregels afkondigt. De dagelijkse besmettingscijfers lopen verder op, net als de ziekenhuisopnames en de ic-bezetting. Bij het nemen van een besluit zal de berichtgeving van 12 november moeten worden meegenomen. Dat kost tijd en dat vraagt om een aanvullend advies van de werkgroep ‘Kerkzijn op anderhalve meter afstand’. Als Algemene Kerkenraad vinden wij het van groot belang dat naast de adviezen van het CIO en de PKN onderzocht wordt welke andere oplossingen voor onze gemeente mogelijk zijn. Daar moet goed over worden nagedacht. De voor- en nadelen van diverse opties zullen door de werkgroep zorgvuldig moeten worden afgewogen. Dat kost tijd en die tijd moeten we kopen. Dat betekent voor de komende twee zondagen nog geen duidelijkheid. Op dezelfde voet doorgaan als afgelopen zondag is vanwege het toenemen van de besmettingen niet verantwoord.
Om die reden wordt voor de twee zondagen 14 en 21 november het reserveringssysteem ingevoerd zoals wij in het recente verleden kende. Wij hopen dat dit van tijdelijke aard is.
Wij vragen u als gemeenteleden te bidden om wijsheid en leiding door de Heilige Geest.

Wijziging plaatselijke regeling
De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2021 een nieuwe en geactualiseerde regeling Algemene Kerkenraad 2021 goedgekeurd. Met deze publicatie en de mogelijkheid om de ontwerpregeling in te zien, krijgt de gemeente gelegenheid hiervan kennis te nemen en desgewenst te reageren. Daarna wordt de regeling door de Algemene Kerkenraad op 25 november definitief vastgesteld.
In de regeling is in hoofdlijnen het volgende vastgelegd:
a. De samenstelling, werkwijze, taak en bevoegdheden en besluitvorming van de Algemene Kerkenraad.
b. De vermogensrechtelijke aangelegenheden. Kerkrentmeesterlijk en Diaconaal. De begrotingen, jaarrekeningen en het collecterooster .
De aanpassingen hebben onder andere betrekking op de aantallen ambtsdragers, de benoeming van de preses en scriba uit ouderlingen/diakenen, het stemrecht en de vervanging van leden. Daarnaast is de tekst in begrijpelijk Nederlands geschreven.
De regeling kunt u van 15 tot en met 24 november 2021 inzien bij het Kerkelijk Bureau (tijdens openingsuren).