Kerk in Actie

Kerk in Actie helpt wereldwijd jongeren bouwen aan hun toekomst

Meer dan 789 miljoen mensen in de hele wereld leven in extreme armoede. Door de coronacrisis worden jongeren extra hard geraakt: ze konden tijdenlang niet naar school
of werk. Anderen hebben door gebrek aan geld helemaal geen toegang tot onderwijs.
Met onderwijs en vaktrainingen biedt Kerk in Actie jongeren wereldwijd perspectief op
een beter bestaan.  Van Guatemala tot Zuid-Afrika, van Kameroen tot Nederland: overal
ter wereld ondersteunt Kerk in Actie het werk van kerken en partnerorganisaties om jongeren te helpen bouwen aan hun toekomst. Deze hulp blijft dringend nodig nu wereldwijd de armoede alleen maar toeneemt. Een greep uit de vele projecten die Kerk
in Actie wereldwijd ondersteunt:

Guatemala
In Guatemala is veel geweld, corruptie en grote sociale en economische ongelijkheid. Door taalachterstand, gebrek aan scholing en discriminatie hebben vooral jongeren die tot de inheemse Maya-bevolking behoren minder kansen op de arbeidsmarkt. Kerk in Actie biedt deze jongeren vakopleidingen zoals bijenhouden, naaien, kippen houden, maar ook cursussen over economische en sociale rechten.

Kameroen
In de miljoenenstad Douala in Kameroen vallen veel kansarme jongeren buiten de boot.
Ze krijgen geen onderwijs door een groot tekort aan scholen. De werkloosheid onder hen
is groot en zij moeten zien te overleven met straathandeltjes. Kerk in Actie biedt jaarlijks aan zo’n 200 jongeren uit arme wijken vaktrainingen en stages, zoals hotellerie, kok, automonteur, journalist of ‘haute couture’. Daarna vinden ze makkelijker een baan of kunnen ze hun eigen bedrijfje beginnen.

Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, ontnemen geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs de jongeren elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Achthonderd tot duizend tieners per jaar krijgen er huiswerkbegeleiding en examentraining. Sinds kort zijn er ook vaktrainingen. Bij ondernemers in de wijk kunnen jongeren stage lopen en zelfs een baan vinden.

Nederland
In Rotterdam groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Dat betekent vaak een slechtere gezondheid, sociale uitsluiting, gebrek aan gezond eten en slechtere kansen op diploma’s en werk. Het Anker Charlois richt zich op gezinnen die in armoede leven en wil voor kinderen, tieners en ouders een houvast zijn in moeilijke tijden. Het clubwerk en het zomerkamp zijn de ruggengraat van dit werk. Kinderen uit de wijken Oud-Charlois en Carnisse vinden hier een veilige plek, zinvolle ontspanning, krijgen nieuwe vrienden, leren samenwerken en krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Nepal
Nepal is een land met een jonge bevolking, maar omdat de werkloosheid – vooral op het platteland – hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze migranten terugkeren en vielen hun inkomsten weg. Kerk in Actie biedt aan 2500 Nepalese jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Ze krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching.

Pakistan
In het islamitische Pakistan zijn christenen een minderheid. Bovendien wonen veel christenen in kleine, afgelegen dorpjes op het platteland. Om als kerk in de minderheid relevant te kunnen zijn voor de samenleving, is het belangrijk dat ook jongeren zich inzetten. Daarom heeft de Kerk van Pakistan een training ontwikkeld waarin jongeren meer leren over het geloof en hun leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Hierdoor nemen steeds meer jongeren een taak op zich in de kerk en bouwen zij mee aan een sterke kerk.

Zuid-Afrika
De werkloosheid onder jongeren in Zuid-Afrika is dramatisch hoog. Meer dan 60 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft geen werk. Kerk in Actie investeert in het opleiden en begeleiden van kwetsbare jongeren in Kaapstad. Ze leren praktische vaardigheden om als kapper, barista, designer of in de bouw aan de slag te gaan, maar ook sociale vaardigheden en basisvaardigheden op het gebied van ondernemerschap.

Steun dit werk
Kerk in Actie steunt wereldwijd kerken en partnerorganisaties die kansarme jongeren helpen om te werken aan een betere toekomst: met onderwijs, vaktrainingen en begeleiding bij en naar werk. Steun dit werk van Kerk in Actie, want jouw gift maakt het mogelijk dat jongeren (vak)trainingen volgen en daarmee hun welzijn en de kans op een baan vergroten.

 

Bron: Petrus, magazine van de PKN