Kerk van de Toekomst

In de Algemene kerkenraad zijn we druk bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Het is goed om ons op gezette tijden te bezinnen op ontwikkelingen en ons af te vragen waar we naar toe willen. En hoe we die toekomst willen bereiken. Wat is er voor nodig? Welke leerervaringen hebben we opgedaan?
Wat verdient bijzondere aandacht?
Nu moet je altijd oppassen voor irreële vergezichten, los gezogen van de werkelijkheid en onvoldoende rekening houdend met de weerbarstigheid van mensen en structuren.
Maar je kunt ook bijziend zijn. Een groot gevaar! De Bijbel spreekt ook van de Kerk van de Toekomst. Die is als een Bruid die voor haar man, met wie Christus bedoeld wordt, geplaatst wordt.
Stralend, zonder vlek of rimpel, heilig, dienstbaar. Hoe is onze gemeente hiermee bezig? Met die Kerk van de Toekomst?
Is ons beleid hierop gericht? Of missen we deze stip aan de horizon en zijn we bijziend geworden? Tegenwoordig hoor je wel dat de Kerk vooral een instrument is om Gods Koninkrijk of zijn nieuwe wereld te realiseren. Maar de Kerk is niet alleen instrument.
Ze is ook doel.
De Kerk bereidt zich als een bruid voor op haar toekomst: in één huis met haar bruidegom, Christus. Ik hoop dat zowel het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad als dat van de wijkkerkenraden dit niet uit het oog zullen verliezen.

Kerk van de toekomst
Nu schrijf ik ‘toekomst’ met een kleine letter. Er is ook een toekomst van de kerk in de aardse bedeling die we nu meemaken.
Eén aspect hiervan is het kinder- en jongerenwerk. Het is duidelijk dat dit belangrijk is.
Ik hoor wel eens zeggen: ‘de jeugd is de kerk van de toekomst’. Maar dat is niet waar.
De jeugd is niet ‘kerk van de toekomst’, de jeugd is deel van de kerk van vandaag.
Net zoals ouderen trouwens. Samen zijn we gemeente. Voor elkaar zijn we van betekenis.
Dus als we als gemeente investeren in doorlichting van het jeugdwerk gaat dit niet om welbegrepen eigenbelang, om onze gemeente te laten overleven, maar gaat het om de zorgplicht voor hen die de Heer aan ons heeft gegeven. Opdat ook zij deel zullen uit maken van de ‘Kerk van de Toekomst’ met een hoofdletter!

Ds. G.J. Mink