Kerk zijn op 1,5m afstand

Afgelopen week is door de werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ het gebruiksplan voor onze kerkgebouwen nagenoeg afgerond. In dit gebruiksplan wordt beschreven hoe kerkdiensten in beide gebouwen kunnen plaatsvinden binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit gebruiksplan wordt aangeboden aan de Algemene Kerkenraad en volgende week woensdag 17 juni wordt dit besproken.

Ondertussen is afgesproken dat er enkele diensten worden gehouden waarin de voorgestelde werkwijze wordt beproefd. Op 21 juni wordt dit gedaan met de leden van de kerkenraden. Op 28 juni wordt dit gedaan met 30 gemeenteleden. In de maand juni geldt immers nog een maximum van 30 bezoekers exclusief personeel. Onder personeel vallen onder andere predikant, 2 leden van de kerkenraad, organist, koster, de technische ondersteuning en de voorzangers.

Belangrijke zaken binnen het gebruiksplan zijn de sacramenten, het reserveringssysteem en de routes in de kerkgebouwen. We hebben een voorstel gemaakt, waarbinnen het bedienen van de sacramenten weer doorgang kan vinden. Via een reserveringsysteem op een website wordt geregeld wie de kerkdiensten kunnen bijwonen. Dit wordt zo ingericht, dat alle gemeenteleden minimaal 1x in de maand naar de kerk kunnen. Ook zullen de oppas en kindernevendienst weer opstarten.

De komende week worden de laatste voorbereidingen getroffen. In de komende tijd wordt u verder geïnformeerd over de inhoud van het gebruiksplan en de concrete uitwerking daarvan.

Op 5 juli hopen we dan 100 bezoekers per dienst te kunnen verwelkomen. Als gemeente verlangen we weer naar deze diensten, zoals zo mooi beschreven staat in Psalm 122. ‘Verheugd was ik toen ik hoorde: wij gaan naar het huis van de HEER.’