Kerk zijn op 1,5m afstand

Deze week is door de vier kerkenraden het besluit genomen dat vanaf zondag 26 juli weer gezongen kan worden tijdens de kerkdienst. We zijn blij dat dit weer mogelijk wordt en dat dit belangrijke onderdeel van de zondagse diensten plaats kan gaan vinden.

Toch wordt het nog niet helemaal zoals we gewend waren. Gemeentezang is slechts beperkt mogelijk. De PKN heeft een rekentool ontwikkeld om te bepalen of zingen tijdens de kerkdiensten verantwoord is. De grootte, bouwjaar en isolatie van het gebouw, het aantal bezoekers, de lengte van de dienst en van de gemeentezang en de aanwezigheid van mechanische ventilatie zijn de belangrijkste variabelen binnen deze tool.

Op grond hiervan is het volgende besloten:

Grote Kerk:

–  Maximaal 175 bezoekers (inclusief kerkelijk medewerkers)

–  10 minuten gemeentezang

Maranatha Kerk:

–  Maximaal 100 bezoekers (inclusief kerkelijk medewerkers)

–  8 minuten gemeentezang

Concreet betekent dit dat een aantal psalmen of liederen gezongen wordt door de hele gemeente, de overige alleen door de voorzangers.

Omdat de Maranatha Kerk een stuk kleiner is dan de Grote Kerk, er geen mechanische ventilatie in het gebouw is en de bouw veel recenter is, heeft dit besluit invloed op het maximaal aantal bezoekers voor dit gebouw. We hebben gezocht naar een optimum tussen lengte van de gemeentezang en het aantal aanwezigen in de dienst.

Dit besluit heeft ook invloed op de planning van de kerkdiensten over de twee kerkgebouwen. Voor enkele bijzondere diensten ligt het gebruik van de Grote Kerk nu meer voor de hand dan de Maranatha Kerk. De kerkenraden maken in onderling overleg een planning hiervoor. Houd de website goed in de gaten.

De gebruiksplannen zijn deze week weer helemaal bijgewerkt en hier beschikbaar. Eind augustus komt de werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ weer bij elkaar om te verkennen hoe de situatie per 1 september zal zijn. Op deze plek een woord van dank aan alle gemeenteleden die betrokken zijn geweest bij de organisatie van de kerkdiensten en overige activiteiten in deze bijzondere tijd.