Kerk zijn op 1,5m afstand

Zoals u weet is de werkgroep ‘KerkZijn op 1,5m afstand’ bezig om het kerkzijn op anderhalve meter voor te bereiden. Zij doet dat met het oog op 1 juli wanneer 100 personen in een kerkgebouw mogen samenkomen. Vanaf 1 juni is het toegestaan om in een kerkdienst met 30 mensen aanwezig zijn. Omdat we vanaf het begin zorgvuldig willen handelen om verantwoord bij elkaar te kunnen komen is aan de werkgroep gevraagd ook hiervoor een advies uit te brengen. Dit advies wordt binnenkort verwacht. In afwachting daarvan houden we de huidige richtlijnen aan om met zo min mogelijk mensen in de kerk te zijn.