Kerkbalans 2014

De volgende maand staan we al weer aan het begin van een nieuw jaar. Waar
blijft de tijd! We maken ons al weer op voor een nieuwe actie Kerkbalans. Van
13 t/m 24 januari 2014 worden alle gemeenteleden benaderd voor de toezegging
voor de vrijwillige bijdrage over 2014, de actie Kerkbalans. Deze bijdrage is geheel
bestemd voor onze plaatselijke gemeente.

Ook dit jaar is het thema:
“Wat is de kerk jou / u waard?”.

Uiteraard, moet je dit lezen met het oog op de Heer der kerk! De kerk is toch bij
uitstek de plaats om samen onze God te prijzen, onze schuld en Zijn Naam te
belijden en Zijn inzettingen te vieren. Dat hebben wij mensen niet bedacht of
georganiseerd, nee God Zelf wil dat we als gemeente samenkomen en houdt
Zijn gemeente in stand.

Laten we dankbaar zijn dat er ter plaatse nog een gemeente is, dat we nog in
vrijheid samen mogen komen en dat we broeders en zusters om ons heen gekregen
hebben om samen God te zoeken en te prijzen.

In dit licht vragen we u vrijmoedig:
“Wat is de kerk jou/ u waard?”.

Een lastige vraag. De HERE zou ons alles waard moeten zijn!!!  Zonder meer.
Maar er zijn meer noden in de wereld, het gezin moet ook draaien etc. Een vraag
waar we allemaal voor staan. Laten we het in het gebed brengen opdat we rust
verkrijgen en met vreugde een verantwoorde gave mogen afzonderen voor de
instandhouding van Gods gemeente.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bart Willemsen