Kerkbalans 2015: De Kerk in Balans

Volgende maand staan we al weer aan het begin van een nieuw jaar. Waar blijft de tijd!
We maken ons al weer op voor een nieuwe actie Kerkbalans.
Van 18 t/m 31 januari 2015 worden alle gemeenteleden benaderd voor de toezegging voor de vrijwillige bijdrage over 2015.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze plaatselijke gemeente.
Dit jaar is het thema: “De Kerk In Balans”
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw, voor de ander een gemeenplaats van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. Een waardevolle plek om elkaar te ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag. Deze momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, het onderhoud, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans, een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. Daarom vraagt ook dit jaar het College van Kerkrentmeesters weer om een financiële bijdrage. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken ook het komend jaar weer gul te geven voor onze eigen plaatselijke kerk.