Kerkbalans 2019

De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar. Waar blijft de tijd. We maken ons al weer op voor een nieuwe Actie KerkBalans. Van 14 t/m 25 januari 2019 worden alle gemeenteleden benaderd voor de toezegging voor de vrijwillige bijdrage over 2019, de Actie KerkBalans. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze plaatselijke gemeente.

Dit jaar is het thema: ‘Geef voor je Kerk’. De kerk is immers in de eerste plaats geen mensenwerk. Ondanks ons falen en onze tekortkomingen gaat God door met de bouw en instandhouding van Zijn gemeente, Zijn Kerk. Gelukkig maar. We mogen hierbij ook denken aan de kerkgebouwen. Het is een grote zegen dat wij deze plaatsen van samenkomst hebben. God heeft beloofd in ons midden te zijn wanneer we in Zijn naam samenkomen. Het is Zijn huis, Zijn Kerk. Een wonder, niet te begrijpen, maar wel waar.

In dit licht vragen we u zonder verlegenheid: ‘Geef voor je Kerk’.
Vroeger zeiden wij: ‘God heeft de blijmoedige gever lief’. Wat wilden we daarmee zeggen? Welnu, dat God het ziet wanneer wij dankbaar zijn en zonder morren, maar met liefde voor Hem een substantiële bijdrage leveren aan de gemeente, Zijn Kerk.

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Ook in het nieuwe jaar vertrouwen we op uw gulle bijdrage aan de Actie KerkBalans 2019. Dat die nodig is, wordt uitgelegd in de informatiefolder Kerkbalans die u dan ontvangt,

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn