Kerkbalans

Traditioneel wordt in januari de Actie ‘Kerkbalans’ gehouden. Het leeuwendeel van de gelden die nodig zijn om onze kerkelijke gemeente draaiend te houden, komen uit de vaste vrijwillige bijdragen.
– ‘Vrijwillig’: er is geen verplichting. Tenzij je natuurlijk beseft dat het wel een roeping is. Het is een roeping om een deel van de gaven waarmee de Heer je  gezegend heeft, in te zetten voor zijn dienst. Zo zou je kunnen zeggen: ‘De plicht roept’ of ‘Adeldom verplicht’.
– Het gaat om een ‘vaste’ bijdrage. Je zegt alvast iets toe te zullen geven. Hier kan
de kerkelijke gemeente op aan. Nee, je hoeft geen ‘abonnement’ te nemen op de kerk zoals de Veenkerk in Amersfoort doet, want abonnementen zijn opzegbaar. Dat is kerklidmaatschap feitelijk niet, want dan zou je je moeten kunnen laten ontdopen.
– Het gaat om een ‘bijdrage’: van niemand wordt verwacht dat hij of zij alle financiële
verplichtingen op zijn of haar schouders neemt. Nee, een bijdrage. En als iedereen
nu eens naar vermogen zou bijdragen. Dan zouden we ons over de financiële positie van onze kerkelijke gemeente niet in het minst zorgen hoeven te maken.
Ook niet in deze tijd.