Kerkdienst ‘Goud op zondag’

Onze wijkgemeenten zijn niet alleen missionair verbonden met het zendingswerk op Sulawesi, dit is ook het geval met het pionierswerk in Rotterdam. We ondersteunen het werk van ds. Bram Robbertsen, die leiding geeft aan het project ‘Goud van Noord’. Sinds enige tijd worden ook geregeld kerkdiensten gehouden: ‘Goud op zondag’.
De catechisanten uit onze wijken dragen dit werk een warm hart toe en zamelen hiervoor geld in. Ook hebben we als afsluitingsactiviteit van het seizoen al eens een bezoek aan Rotterdam gebracht. Aanstaande zondagmiddag gaan een kleine veertig catechisanten met begeleiders bij ‘Goud op zondag’ naar de kerk. Heel bijzonder om zo de verbondenheid met elkaar gestalte te geven. Ook een bijzondere dienst omdat het de laatste is in de Bergsingelkerk. De gemeente krijgt hierna een ander onderkomen.