Kerkelijk werker

In de afgelopen maanden is er nagedacht over de opvolging van prop. J. de Kruijf. In de kerkenraad is een nieuwe profielschets opgesteld en op basis daarvan zijn er gesprekken gevoerd met sollicitanten. De kerkenraad is blij en dankbaar Theo van Stuijvenberg te kunnen voorstellen als de nieuwe kerkelijk werker in wijk 4. Hij gaat in onze gemeente drie dingen doen:

 1. Hij wordt lid van het pastoraal team. Hij bezoekt de
  bewoners van Parkzicht, Waerthove, de Merwebolder en
  de gemeenteleden buiten Sliedrecht.
 2. Hij wordt lid van het catechese team. Hij geeft op
  dinsdagavond aan drie groepen jongeren catechisatie.
 3. Hij wordt lid van het team dat zich in wijk 4 bezighoudt
  met het vormgeven van het rapport ‘Hart voor de Wijk’,
  over het wijkgerichte werken.

Zondagavond zal hij aan de gemeente worden voorgesteld. Na afloop van dienst krijgt u gelegenheid hem de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen.