Kerkenraad zoekt ondersteuning gemeentezang

Dinsdag 28 maart vergaderde de kleine kerkenraad van onze beide wijken. Vele lopende zaken kwamen aan de orde. Naast het punt over het collecteren dat tussen ‘bij de kerkdiensten’ staat vermeld, bogen we ons ook over ‘ondersteuning gemeentezang’.
Tijdens de kerkdiensten kunnen we putten uit een rijk arsenaal aan ‘psalmen, hymnen en liederen’ (Kol. 3: 16), uit diverse liedbundels. We raken steeds vertrouwder met het Nieuwe Liedboek en Hemelhoog, onder leiding van organisten, pianisten en de kerkband. Omdat er soms ook liederen worden gezongen die voor (een deel van) de gemeente ‘nieuw’ zijn, lijkt het ons goed om de gemeentezang nog wat extra ondersteuning te bieden. Dat willen we als volgt doen. We zijn op zoek naar gemeenteleden die (minder bekende) liederen thuis al eens oefenen. Het is níet de bedoeling dat zij zichtbaar ‘voorzanger’ worden (zoals bijv. in de coronatijd gebeurde). Je kunt gewoon ‘incognito’ vanaf je zitplaats de gemeentezang ondersteunen, doordat je al wat vertrouwd bent geraakt met de melodie en de tekst. Vind je het leuk hieraan mee te werken? Geef je dan op bij Gijs de Waard,
scribawijk2@hervormdsliedrecht.nl door je naam en mailadres te delen. De bedoeling is dat we een mailgroep aanmaken, aan wie onze eigen predikanten op dinsdag de orde van dienst doorsturen. Daarmee kunnen de zangers dan ‘aan de slag’.
Overigens is het daarmee niet zo dat je ‘verplicht’ aanwezig moet zijn, of je zou moeten afmelden als je een keer niet naar de dienst kunt komen. We hopen op een goede respons, zodat we op deze manier de gemeentezang nog weer een extra impuls kunnen geven.
Soli Deo Gloria!