Kerkenraadsvergaderingen 1 en 2

Via ‘Teams’, een digitaal vergadersysteem, gaan er nogal wat bijeenkomsten door. Wel heel anders is het dan wanneer je elkaar echt in de ogen kunt kijken. Helaas is het nu nog niet anders. In de komende week staan er twee vergaderingen in de agenda.
Dinsdagavond 23 juni is er een bijeenkomst van de kleine kerkenraad van onze beide wijken.
Een belangrijk punt zal zijn hoe we de diensten in de zomerperiode gestalte gaan geven.
In een volgend Kerkblad krijgt u hierover veel meer informatie.
Donderdagavond 25 juni vergadert de Algemene Kerkenraad, waarin afgevaardigden van de vier wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente Sliedrecht samenkomen.
We bidden om gezegende bijeenkomsten.