Kerkenradendag 6 juni 2015

Zaterdag 6 juni hopen de kerkenraden van alle vier de wijken zich gezamenlijk te buigen over het thema Discipelschap. Het doel van deze dag is  elkaar te informeren over de stand van zaken maar vooral na te denken over hoe we nu verder te gaan. Ds. A. Markus uit Rotterdam en de nieuwe directeur van de IZB, ds. J.A. van den Berg, hopen verschillende thema’s uit te werken. Eén van de vragen die aan de orde zal komen is: “Waarom is discipelschap voor de kerk in deze tijd zo belangrijk?”
We hopen met elkaar op een mooie en inhoudsvolle dag.

Namens de Werkgroep Missionair Werk,
Mirjam Monster-Wiersma