Kerst voor de wijk

Hoe kijk jij tegen Kerst aan? Kijk je er naar uit of zie je er tegen op? En dag van verplichte nummers? Niet interessant?
Al een goede invulling …..
Je/u (uit alle wijken) bent van harte welkom op 2e kerstdag voor een gezellig samenzijn in De Handpalm. Iedereen is welkom.
Dus neem gerust familie, vrienden of mensen uit de buurt mee. Van 16.00 tot 22.00 uur zijn wij aanwezig. Je bent vrij om te kiezen wanneer je langskomt. We doen het als volgt: We gaan uit van gezamenlijkheid. Dus als iedereen iets meeneemt, is er voldoende. Rond 18.00 uur start de maaltijd. Wil je mee-eten? Neem wat voor de maaltijd mee. Neem je niets mee, dan is dat ook goed.
Verder is er voldoende tijd voor zang, bezinning en spel.
Een berichtje vinden we fijn, maar is niet verplicht.
Janine den Braanker, jbra@kpnmail.nl, 06-25 26 24 79;
Marrie van den Bergh, marrie_post@hotmail.com, 06-12 76 24 63.
Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact heeft op hun geloof en leven. Op dinsdag 7 februari 2023 starten wij met een Alpha. Iedereen is daar welkom. Dus heb je nog nooit een Alpha gevolgd?
Dit is je kans! Een avond begint om 19.00 uur, met een gezellige maaltijd, daarna is er een inspirerende inleiding waar je over doorpraat met andere deelnemers. Kom gerust de eerste avond eens kijken of het wat voor je is. Beter nog, neem iemand mee die je het geloof ook gunt. Vragen of meedoen,
f.m.willemsen@solconmail.nl of 06-54 38 31 95.