Kerstfeestviering Ouderenwerk

Kerstfeestviering Ouderenwerk
De Advents-/Kerstfeestviering is op D.V. woensdag 17 december  in “Overslydrecht” aan de Scheldelaan. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom; dan schenken we thee met een heerlijk chocolaatje. Om 15.30 uur begint de Kerstfeestviering. De meditatie wordt verzorgd door ds. J. Riemersma. Het meisjeskoor o.l.v. mevr. Bons zingt enkele Kerstliederen voor ons. Mevr. Van de Grijp verzorgt de declamatie (gedicht) door. Er is veel samenzang, ondersteund door Grietje Bruins op het orgel. Na het meditatieve gedeelte drinken we koffie met een overheerlijk stuk banketstaaf. Daarna vertelt Joke van Hattem het Kerstverhaal. Om ongeveer 17.00 uur volgt een lange pauze, met aansluitend een uitgebreide broodmaaltijd. Er worden vele oude en nieuwe Kerstliederen gezongen. We hopen om ongeveer 19.30 uur weer naar huis te gaan. Graag ontmoeten we u op 17 december 2014 en kijken we uit naar een goede en gezegende Kerstfeestviering met elkaar.
U kunt zich nog voor deze Kerstfeestviering opgeven tot uiterlijk 12 december 2014 bij één van de volgende personen: mevr. T. Visser-van Rijsbergen, Vogelenzang 53, telefoon 413704 of dhr. L. van Eck, Reigerlaan 31, telefoon 414491.

Hartelijke groet, namens de commissie,
Arie Korporaal en Leen van Eck