Kerstnachtdiensten

Neemt u weleens iemand mee naar de kerk? Bent u zo enthousiast over het christelijk geloof dat u anderen graag wilt laten kennismaken met God en Zijn gemeente? De OpenDeurdienst-commissie is onderdeel van de evange-lisatiecommissie wijk 1 en 2. Als commissie proberen we van een OpenDeurdienst een toegankelijke dienst te maken. Op zo’n manier dat mensen van buiten de kerk kennis kunnen maken met God en Zijn liefde voor iedereen. Zijn deur staat immers altijd open! Het is dus niet zomaar een “anders dan anders”-dienst met een koor of bandje, maar vooral een gelegenheid om die buurman, collega of vriendin eens mee te nemen naar de kerk. Wij helpen u graag door deze bijzondere diensten te organiseren, maar dan hebben wij u wel nodig; dat kunt u doen door iemand mee te nemen. Drie keer per jaar organiseren we een OpenDeurdienst en met Kerst hebben we zelfs twee bijzondere nachtdiensten. Er zijn veel mensen die alleen met Kerst de kerk nog opzoeken. Hen heten wij graag welkom in de kerstnachtdienst om het grote nieuws te horen! Alle eer aan God in de hemel, en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt (Lukas 2:14). Maar er zijn nog altijd mensen die niemand hebben om samen mee naar de kerstnachtdiensten te gaan. Zou het niet mooi zijn als ook zij de boodschap van Kerst kunnen horen?
Binnen onze gemeente is er veel aandacht voor Discipelschap. We hebben met elkaar nagedacht hoe we in ons dagelijks leven discipel kunnen zijn. Is dit dan niet een mooie kans om discipelschap in praktijk te brengen? Heeft u uw buurman, familie al eens meegenomen naar een OpenDeur- of kerstnachtdienst? Of denkt u al snel: dat doet iemand anders wel, aan mij niet besteed? Een discipel schaamt zich toch niet voor het evangelie? Of denkt niet egoïstisch: ieder voor zich, ik kom straks zelf wel in de hemel… Wat u heeft ontdekt in het kindje in de kribbe, dat gunt u toch iedereen? U zou het toch ook wel van de daken willen zingen: Vreugde voor de wereld, want uw redder is geboren! Wat zou het prachtig zijn als de kerstnachtdiensten weer helemaal vol zouden zitten. Niet om het aantal, maar omdat we willen dat iedereen het hoort: DE Koning is geboren! Mogen wij u vragen op deze manier een bijdrage te leveren aan de kerstnachtdiensten. Want dat is waar deze diensten voor bedoeld zijn! Ga eens na wie u in uw omgeving zou kunnen vragen met u mee te gaan. Bid om kracht en Gods leiding hierin en wie weet mogen wij u binnenkort samen met uw buur/vriend of collega van harte welkom heten. Alvast heel erg bedankt.

De kerstnachtdienst-commissie